Xem Phim: Đát Kỷ Trụ Vương Trọn Bộ - God Of Honour (TVB 2001)

Chú ý : Nếu không xem được hoặc load chậm Click Vào đây | Yêu Cầu Báo Hỏng Phim
Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox , nhấn Vào đây để tải Firefox miễn phí.
Xem Phim:Đát Kỷ Trụ Vương Trọn Bộ
Tên Phim Đát Kỷ Trụ Vương Trọn Bộ
Tên tiếng Anh: Gods Of Honour
Tên tiếng Hoa: 封神榜
Tên gốc: Phong Thần Bảng
Số tập: 40
Ngày phát sóng trên TVB: 23/7/2001
Ngày phát hành ở VN: 28/9/2001
Giám chế: Lưu Sĩ Dụ
Diễn viên: Trần Hạo Dân - Lý Na Tra (Thế Phương lồng)
Ôn Bích Hà - Tô Đát Kỷ (Bích Ngọc lồng)
Uyển Quỳnh Đan - Ân Thập Nương (Thu Hương lồng)
Tiền Gia Lạc - Dương Tiễn (Bá Nghị lồng)
Nguyên Hoa - Lý Tịnh (Bá Nghị lồng - Thế Thanh lồng)
Thang Doanh Doanh - Liễu Tì Bà (Thu Hương lồng)
Diệp Tuyền - Dương Liên Hoa (Bích Ngọc lồng)
Trịnh Tử Thành - Trụ Vương (Nguyễn Vinh lồng)
Dương Uyển Nghi - Hoàng Nhan (Thu Hương lồng)
Lưu Ngọc Thúy - Đặng Thuyền Ngọc
La Lạc Lâm - Tây bá hầu Cơ Xương (Nguyễn Vinh lồng)
Lý Gia Thanh - Lôi Chấn Tử (Nguyễn Vinh lồng)
Vi Gia Hùng - Thổ Hành Tôn (Thế Thanh lồng)
Lâm Kỳ Hân - Lý Nghê Thường (Thùy Trang lồng)
La Lan - Diêu Thiên Hương
Đặng Triệu Tôn - Lý Kim Tra
Ngao Gia Niên - Lý Mộc Tra
Dư Tử Minh - Khương Tử Nha (Thế Thanh lồng)
Lữ San - hoàng hậu
Viên Thể Vân - Tô Ngưng Hương
Phùng Hiểu Văn - Cửu vĩ hồ ly
Lý Quốc Lân - Thân Công Báo
Tăng Vỹ Quyền - Hoàng Phi Hổ
Lỗ Chấn Thuận - Tỉ Can
Quách Trác Hoa - tam thái tử
Lô Khánh Huy - Bá Ấp Hiếu
Vương Vỹ - Tô Hộ
Vương Vỹ Lương - Đặng Cửu Công
Trần An Doanh - Hoàng phu nhân
Diêu Lạc Di - Dương Quý Phi
Lý Gia Đỉnh - Vân Trung Tử
Chu Kiện Quân - Thương Hoà
Trương Anh Tài - Dương Tiến
Khưu Trình - học trò
Trần Kỳ - vợ Tỉ Can
Trần Trung Kiên - long vương
Cái Minh Huy - Nữ Oa
Trương Tùng Chi - Cơ Phát
Rating trung bình: 31 pts, cao nhất 40 pts, HẠNG 8 TOP TVB RATING 2001

[id][Tap1];http://www.youtube.com/watch?v=70gt9iMwt88|Tap2;http://www.youtube.com/watch?v=2qLmDBV3tyA|Tap3;http://www.youtube.com/watch?v=oHtHi7-vV9o|Tap4;http://www.youtube.com/watch?v=xahEIf69UrU|Tap5;http://www.youtube.com/watch?v=1o727dtFDQo|Tap6;http://www.youtube.com/watch?v=LpRdVPYA2eU|Tap7;http://www.youtube.com/watch?v=AnS9MRnLdzI|Tap8;http://www.youtube.com/watch?v=3XWPqAlxRH8|Tap9;http://www.youtube.com/watch?v=rOHoZ5AI4C4|Tap10;http://www.youtube.com/watch?v=XwGrCVoQBnc|Tap11;http://www.youtube.com/watch?v=MvF0NYIBaPE|Tap12;http://www.youtube.com/watch?v=fEm3dUaIt_Q|Tap13;http://www.youtube.com/watch?v=alCqXT23zyc|Tap14;http://www.youtube.com/watch?v=cVxY0IeR9bA|Tap15;http://www.youtube.com/watch?v=rJ1llvU4nX0|Tap16;http://www.youtube.com/watch?v=zUNcqXGlTnI|Tap17;http://www.youtube.com/watch?v=GlmFzueYNQQ|Tap18;http://www.youtube.com/watch?v=grUR8zo1Iw4|Tap19;http://www.youtube.com/watch?v=7epCB-GBXyw|Tap20;http://www.youtube.com/watch?v=0V80_tKD7UE|tap21;http://www.youtube.com/watch?v=nerAtbHjl5g|Tap22;http://www.youtube.com/watch?v=eR74Hza3-MY|tap23;http://www.youtube.com/watch?v=DdmI_xXgr2k|tap24;http://www.youtube.com/watch?v=lkvKbPiVTg4|Tap25;http://www.youtube.com/watch?v=A3GNy-ZlBFA|tap26;http://www.youtube.com/watch?v=JvIv_pfoP4c|Tap27;http://www.youtube.com/watch?v=mvrGSN3iLc8|tap28;http://www.youtube.com/watch?v=gkDESO5sIu8|Tap29;http://www.youtube.com/watch?v=zvxQ7mTXEKk|tap30;http://www.youtube.com/watch?v=IW46rTx95FM|Tap31;http://www.youtube.com/watch?v=VWYzCFRcSYs|Tap32;http://www.youtube.com/watch?v=oVklRF7b8Qk|Tap33;http://www.youtube.com/watch?v=Dq_ESTE5ByU|Tap34;http://www.youtube.com/watch?v=JssopY-4158|Tap35;http://www.youtube.com/watch?v=RjRAWf4GPRY|Tap36;http://www.youtube.com/watch?v=FvUS0MVZfj8|Tap37;http://www.youtube.com/watch?v=nxg2Gj6c38k|Tap38;http://www.youtube.com/watch?v=rgbvN_S9a94|Tap39;http://www.youtube.com/watch?v=l6vHAHsocoM|Tap40;http://www.youtube.com/watch?v=a0KjVNZFO3g|Full;http://phimvang.org/xem-phim/dac-ky-tru-vuong-gods-of-honour-2001/sv5/24201109.html|[/id]
Copyright © 1998 SVOL.ORG, Phim Hài, Xem Phim Hài, Phim Cấp 3 Tâm Lý, All Rights Reserved.

SVOL.ORG is not liable for copyright by any country. If the content is in question of copyright violations, please contact the provider directly.